B:son Corporate Consulting AB

I n t e r i m b o l a g s j u r i s t

+46 (0)708 706 831
bson@corporateconsulting.se

Kompetens och CV

PROFESSIONELLA MERITER
2021- Extenda Retail – Chefsjurist / General Counsel (1 July 2021->)
2017- B:son Corporate Consulting – Grundare och Interim Senior Legal Advisor
2013 Lantmännen – Legal Director (2013-2016)
2013 Bird&Bird Advokat – Advokat* och Counsel
2009 Addici – Chefsjurist och styrelsesekreterare (2009-2012)
2006 Cloetta Fazer AB (publ) – Bolagsjurist secondment
2002 Baker & McKenzie – Advokat* och Senior Associate (2002-2009)
2000 Stockholms tingsrätt – tingsnotarie (2000-2002)
* Medlem i Sveriges Advokatsamfund 2005-2009 samt 2013

AKADEMISKA MERITER
1998 University of Canterbury – Certificate of Proficiency Law, COP
1999 Lunds universitet – Juris kandidatexamen, LL.M.
2000 Universität Heidelberg – Legum Magisterexamen, LL.M.

ÖVRIGA UTBILDNINGAR
1995 Officersutbildning Flygvapnet – ledarskap och UGL
2016 Novare Leadership Programme
2017 Ironman University – Certified Ironman Coach  Certificate recertification IronmanU 2021-2022