15+ år som advokat och bolagsjurist med operativ/affärsmässig erfarenhet

Ta in kompetent och effektiv resurs för att möta tillfälliga behov t.ex. vid föräldraledighet, arbetstoppar och speciella projekt. Bättre och kostnadseffektiv lösning än secondment eller projektanställning.