New General Counsel at Extenda Retail

https://www.extendaretail.com/insight/new-general-counsel-at-extenda-retail/

We are delighted to have Erik Blomberg join Extenda Retail at this exciting time of change and growth in the company. With Erik’s strong international experience and outstanding track record of managing change, creating best-in-class legal and controlling processes, and his focus and energy in continually driving stakeholder value, I am sure Erik will be pivotal in the journey to shifting our company to the next level of performance”, says Leendert H Venema, CEO of Extenda Retail.

Sweden – Tuesday, 29th June, 2021: Erik B:son Blomberg, currently hired by Extenda Retail as interim legal consultant since February 2021, has accepted an employment position as Extenda Retail’s new General Counsel and will head the legal function of the Extenda Retail Group.

Erik will continue to be a member of Extenda Retail’s Executive Management Team and will also act as corporate secretary of Extenda Retail Group Board of Directors.

Erik is a recognised lawyer with proven strong command in several core legal areas after many years working with the largest law firms as well as working as inhouse lawyer with several large corporations, including Extenda Retail’s clients PostNord, Systembolaget and Apoteket.

We are delighted to have Erik Blomberg join Extenda Retail at this exciting time of change and growth in the company. With Erik’s strong international experience and outstanding track record of managing change, creating best-in-class legal and controlling processes, and his focus and energy in continually driving stakeholder value, I am sure Erik will be pivotal in the journey to shifting our company to the next level of performance”, says Leendert H Venema, CEO of Extenda Retail.

Erik will transition from his current assignment and assume his position on 1 July 2021.

For further information please contact:

Ebba Nyberg
Marketing Manager
Extenda Retail
Tel. +46 732 512 561
Email: ebba.nyberg@extendaretail.com

BCCAB intervjuas av JUREK och publiceras på LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6741641271581954049/

https://jurek.se/post/2356?utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=intervju_erik

Hur är det att arbeta som interim konsult inom juridik? Vi har tidigare resonerat kring hur den interima marknaden ser ut idag inom juridik respektive ekonomi, och i linje med detta har vi passat på att ta en pratstund med en av konsulterna i vårt nätverk inom Jurek Law – Erik B:son Blomberg. Vi pratade om hans bakgrund, hur han ser på marknaden för juristkonsulter idag, vilka kompetenser som efterfrågas och hur det har varit att samarbeta med oss. Läs hela intervjun här!

Interim bolagsjurist

Interim Senior legal counsel
Interim bolagsjurist
Interim corporate lawyer
Interimsjurist
Legal Interim
Interim jurist
Interim lawyer
Bolagsjurist för interimsuppdrag
Jurist för interimsuppdrag
Inhyrd bolagsjurist
Hyra bolagsjurist
Self employed lawyer
Gig-jurist
Gig lawyer
Senior bolagsjuristkonsult
Legal consultant
Senior legal counsel
Affärsjurist

Sensec Holding förvärvar MilSec Sverige, BCCAB företräder säljarna

BCCAB företräder ägarna till Mil Sec Sverige AB vid försäljningen till Sensec

Sensec Holding AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Mil Sec Sverige AB. Tillträde till aktierna i Mil Sec Sverige AB sker omedelbart och förvärvet genomförs med en kontantersättning vid tillträdet som finansieras av huvudägarna samt en tilläggsköpeskilling baserad på en multipel på resultatet i det förvärvade bolaget för år 2017 och 2018. Tilläggsköpeskillingen fördelas mellan aktier och kontant betalning. Total köpeskilling uppgår till lägst 6 MSEK och kan uppgå till högst 15 MSEK.

B:son Corporate Consulting AB har företrätt säljarna av Mil Sec Sverige AB under hela försäljningsprocessen.