B:son Corporate Consulting AB

I n t e r i m b o l a g s j u r i s t

+46 (0)708 706 831
bson@corporateconsulting.se

Kategori:Uncategorized

BCCAB samarbete med ENIRO

BCCAB ingår nytt samarbete med ENIRO avseende löpande juridisk rådgivning

Läs mer

SYSTEMBOLAGET och BCCAB tecknar konsultavtal angående projektet “GDPR 2.0”

BCCAB kommer att leda ett projekt för att ta Systembolaget till nästa nivå i sin hantering av dataskyddsfrågor / GDPR.

Läs mer

IRONMAN – Why is it important to get a Coach

Mark Allen – Ironman U Master Coach

Läs mer

Interim bolagsjurist

Interim Senior legal counselInterim bolagsjuristInterim corporate lawyerInterimsjuristLegal InterimInterim juristInterim lawyerBolagsjurist för interimsuppdragJurist för interimsuppdragInhyrd bolagsjuristHyra bolagsjuristSelf employed lawyerGig-juristGig lawyerSenior bolagsjuristkonsultLegal consultantSenior legal counselAffärsjurist

Läs mer

Coaching Donations from Athletes – example

Athletes contribute by making donations instead of fee payments for our Ironman certified coaching services. Here is a great recent example.

Läs mer

Sensec Holding förvärvar MilSec Sverige, BCCAB företräder säljarna

BCCAB företräder ägarna till Mil Sec Sverige AB vid försäljningen till Sensec Sensec Holding AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Mil Sec Sverige AB. Tillträde till aktierna i Mil Sec Sverige AB sker omedelbart och förvärvet genomförs med en kontantersättning vid tillträdet som finansieras av huvudägarna samt en tilläggsköpeskilling baserad på en […]

Läs mer