Sensec Holding förvärvar MilSec Sverige, BCCAB företräder säljarna

BCCAB företräder ägarna till Mil Sec Sverige AB vid försäljningen till Sensec

Sensec Holding AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Mil Sec Sverige AB. Tillträde till aktierna i Mil Sec Sverige AB sker omedelbart och förvärvet genomförs med en kontantersättning vid tillträdet som finansieras av huvudägarna samt en tilläggsköpeskilling baserad på en multipel på resultatet i det förvärvade bolaget för år 2017 och 2018. Tilläggsköpeskillingen fördelas mellan aktier och kontant betalning. Total köpeskilling uppgår till lägst 6 MSEK och kan uppgå till högst 15 MSEK.

B:son Corporate Consulting AB har företrätt säljarna av Mil Sec Sverige AB under hela försäljningsprocessen.

Lämna ett svar